Kompensation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter...
Språkstörningar...
Vad kan vi göra åt det?

Här är några exempel på vad Kompa kan erbjuda:

  • Utredning av dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning.
  • Utredning på engelska
  • Hjälp med att komma igång med strukturerat läxarbete i hemmet
  • Stöd vid skolmöten
  • Utprovning av lämpliga kompenserande hjälpmedel
  • Stöd för inlärning av kompenserande hjälpmedel och hjälp att se datorn som en möjlighet
  • Konsultation kring kompenserande hjälpmedel
  • Arbetsplatsanpassningar
  • Föreläsningar om kompenserande hjälpmedel, dyslexi, språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter
  • Intyg för förlängd tid vid högskoleprov.