Kompa

Vi kämpar för att ge alla möjligheten att kunna läsa och skriva.

Läs- och skrivsvårigheter..

Språkstörningar…

Vad kan vi göra åt det?

Hjälpmedel

Vi erbjuder flertalet hjälpmedel

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig som har skriv- och lässvårigheter

Här är några exempel på vad Kompa kan erbjuda:

  • Utredning av dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning
  • Utredning på engelska
  • Hjälp med att komma igång med strukturerat läxarbete i hemmet
  • Stöd vid skolmöten
  • Utprovning av lämpliga kompenserande hjälpmedel
  • Stöd för inlärning av kompenserande hjälpmedel, dyslexi, språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter.
  • Intyg för förlängd tid vid högskoleprov

Om Kompa

Kompa är ett konsultföretag inom områdena läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och kompenserande hjälpmedel. Kompa arbetar också med KBT. Jag som arbetar här är legitimerad logoped och KBT-terapeut med Steg 1-utbildning ochheter Helén Sämfors. 

Förutom logopedin och KBT har jag en teknisk datorutbildning och språkstudier på Lunds universitet. Jag har arbetat med vuxna med läs- och skrivsvårigheter som bl a datorutbildare på 1990-talet. Då väcktes mitt stora intresse för datorns möjligheter att kompensera för vissa svårigheter.