Kompa

Vår logoped erbjuder hjälp mot dyslexi och språkstörningar med hjälp av KBT och dyslexiutredningar.

Dyslexi & språkstörning…

Läs- och skrivsvårigheter..

Vad kan vår logoped göra åt det?

Hjälpmedel

Vi erbjuder flertalet hjälpmedel

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig som har skriv- och lässvårigheter

 

Här är några exempel på vad Kompa kan erbjuda:

  • Dyslexiutredning, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning av logoped
  • Utredning på engelska
  • Hjälp med att komma igång med strukturerat läxarbete i hemmet
  • Stöd vid skolmöten
  • Utprovning av lämpliga kompenserande hjälpmedel
  • Stöd för inlärning av kompenserande hjälpmedel, dyslexi, språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter.
  • Intyg för förlängd tid vid högskoleprov
  • KBT –terapi

KBT & Dyslexiutredning

Kompa är ett konsultföretag inom områdena läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, dyslexi och kompenserande hjälpmedel. Kompa arbetar också med KBT. Jag som arbetar här är legitimerad logoped och KBT-terapeut med Steg 1-utbildning och heter Helén Sämfors.

Förutom logopedin och KBT har jag en teknisk datorutbildning och språkstudier på Lunds universitet. Jag har arbetat med vuxna med läs- och skrivsvårigheter som bl a datorutbildare på 1990-talet. Då väcktes mitt stora intresse för datorns möjligheter att kompensera för vissa svårigheter.