Kompa

Vår logoped erbjuder utredningar av dyslexi och andra språkstörningar både på svenska och engelska

Dyslexi eller språkstörning…

Läs- och skrivsvårigheter…

Vad kan vår logoped göra åt det?

Hjälpmedel

Vi berättar om hjälpmedel 

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig som har läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning

 

Här är några exempel på vad Kompa kan erbjuda:

  • Dyslexiutredning, utredning av  språkstörning av logoped
  • Utredning på engelska
  • Hjälp med att komma igång med strukturerat läxarbete i hemmet
  • Stöd vid skolmöten
  • Rådgivning kring lämpliga kompenserande hjälpmedel
  • Intyg för förlängd tid vid högskoleprov

Dyslexi- och andra språkliga utredningar 

Kompa är ett konsultföretag inom områdena läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, dyslexi och kompenserande hjälpmedel.  Jag som arbetar här är legitimerad logoped och KBT-terapeut med Steg 1-utbildning och heter Helén Sämfors.

Förutom logopedin och KBT har jag en teknisk datorutbildning och språkstudier på Lunds universitet. Jag har arbetat med vuxna med läs- och skrivsvårigheter som bl a datorutbildare på 1990-talet. Då väcktes mitt stora intresse för datorns möjligheter att kompensera för vissa svårigheter.