Kompensation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Föreläsningar


Kompa håller föreläsningar om:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Kompenserande hjälpmedel
 • Språkutveckling och språkstörningar
 • Åtgärder för elever eller arbetstagare med språkliga svårigheter

När passar en föreläsning?

 • På studiedagar i skolan
 • På lärarkonferenser
 • Föräldramöten
 • Konferenser
 • Fortbildningsdagar

 


Hör av Dig för att få en föreläsning som passar Dina behov!

helen.samfors@kompa.se

Exempel på föreläsningar:

 • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och kompensatoriska hjälpmedel
 • Språkstörning, vad är det? Pedagogik och kompensation
 • Vad behöver jag som rektor veta om kompensation?
 • Arbetsplatsanpassning