Kompensation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Vad kan Du få hjälp med?


  • Depression
  • Stressrelaterade problem
  • Ångestproblematik
  • Social fobi
  • Grubblande
  • Panikångest
  • Organisationsproblem och struktur (som vid ADHD t.ex.)