Kompensation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Kontakt med Kompa


Kompa AB
Helén Sämfors
Sjöbovägen 19
247 62 Veberöd
Tel: 070-773 79 52

 

helen.samfors@kompa.se