Kompensation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Försäljning av hjälpmedelKompa säljer följande programvaror:

Ring eller maila för beställning:
Telefon: 070-773 79 52
E-post: helen.samfors@kompa.se
(Priserna gäller för enanvändarlicenser. För övriga typer av licenser - kontakta Kompa.)Vital talsyntes

ViTal är en talsyntes som fungerar tillsammans med bl a Word. Man kan få text uppläst på olika sätt även under tiden man skriver. Man kan också få hela texter upplästa, skannade eller text som man skrivit själv på datorn. Fungerar också på Internet och med en hel del andra program.

2486:-

Vitex skannings- och läsarprogram

ViTex är ett läsprogram som gör det möjligt att få inskannade böcker och PDF-filer upplästa. På skärmen kan Du följa med i texten och det ser ut precis som i orinalet. ViTex har samma röster som ViTal och har Du båda programmen finns inga begränsningar i att få texter upplästa.

 Stava Rex

Stava Rex är en stavningskontroll speciellt utvecklad för dyslektiker. När man skrivit sin text analyserar Stava Rex texten och hittar felstavade ord, talspråkligt baserade stavfel, många felaktiga särskrivningar m m. Förklarar även skillnaden mellan närliggande ord i exempelmeningar. Fungerar i Word, Excel, Outlook och PowerPoint.

790:-

SpellRight

SpellRight är ett rättstavningsprogram för dig som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska. SpellRight rättar både lätta och grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they're. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord.

990:-

Saida

Saida ordprediktion är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en enda tangenttryckning kan man välja ett ord från en förslagslista i pro-grammet. Kan också föreslå utifrån ljudbild, t ex ger ”syk” förslagen ”cykel” och ”psykologi”.

1000:-


Gustavas ordböcker

Gustavas Ordböcker är ett digitalt uppslagsverk med svensk och engelsk ordbok. I den här kan man slå upp även om man inte stavar så bra. Om man t ex söker på ”tjåsk” hittar man till ”kiosk”. Bra för träning av ordförråd och synonymer. Ordböckerna har inbyggd talsyntes.

1212:-
 

C Pen 3.0, C Pen 3.5 Bluetooth

Läser text och siffror. C Pen kopplas direkt till datorn via USB eller Bluetooth. Med C Pen kan man skanna rad för rad direkt in i sitt dokument. Om man även har ViTal kan man få texten uppläst när man skannar. Med C Pen får du också ett gratis lexikon.

1250:-


Mindview 4

Mindview 3 är ett av marknadens bästa program för tankekartor. Lätt att omvandla tankekartor till t ex en rapport i word.

2500:-

Voice Xpress

Dikteringsprogram. Tala till datorn som skriver i Word.