Föreläsningar

Kompa håller föreläsningar om:

Läs- och skrivsvårigheter

Kompenserande hjälpmedel

Språkutveckling och språkstörningar

Åtgärder för elever eller arbetstagare med språkliga svårigheter

 

När passar en föreläsning?
  • På studiedagar i skolan
  • På lärarkonferenser
  • Föräldramöten
  • Konferenser
  • Fortbildningsdagar
Exempel på föreläsningar:
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och kompensatoriska hjälpmedel
  • Språkstörning, vad är det? Pedagogik och kompensation
  • Vad behöver jag som rektor veta om kompensation?
  • Arbetsplatsanpassning

Kontakta oss för att få en föreläsning som passar Dina behov!