Hjälpmedel

Vad är datorbaserade kompenserande hjälpmedel?

Här följer en kort presentation av några viktiga hjälpmedel för dig med läs- och skrivsvårigheter och/eller andra språkstörningar. Ett annat uttryck för kompenserande hjälpmedel är Alternativa verktyg.

Tangentbordsträning

Det är viktigt att kunna skriva någorlunda automatiskt och snabbt på tangentbordet. Annars blir det lika svårt att skriva på datorn som för hand – om Du hela tiden måste leta på tangentbordet är det lätt att glömma vad Du tänkte skriva. Enligt Kompas efarenheter behöver Du inte kunna använda alla fingrar eller ha helt korrekt fingersättning för att bli en snabb skribent. 

Talsyntes

Om det tar lång tid att läsa en text, eller om det går åt mycket kraft att avkoda texten kan innehållet i en text gå förlorad. Dessutom är det lätt att tappa koncentration och motivation om det tar för lång tid eller är mödosamt. Att få höra vad Du skriver under tiden Du skriver, kan underlätta för att komma vidare med Din text. 

Produkter: ViTal

Rättstavningsprogram

Det finns rättstavningsprogram som är speciellt gjorda för Dig med läs- och skrivsvårigheter. De klarar många felstavningar som inte de vanliga ordbehandlarnas rättstavningsprogran klarar. 

Produkter: StavaRexSpellRight

Skannerpenna

Ibland behöver Du bara skanna in en kortare text eller delar av text, t ex ett mattetal, för att få uppläst. En typ av handskanner kan Du koppla direkt till datorn för att spara text i Word och få uppläst av talsyntes. 

Produkter: C- pen

Flatbäddsskanner

Tillsammans med ett bra OCR-program skannar Du in längre texter som Du sedan vill få upplästa. Det kan vara en tröttsamt arbete att skanna in långa texter med skannerpenna. 

OCR-program

För att talsyntesen ska kunna läsa text Du skannat in, måste Du ha ett OCR-program. Den gör att bilden av texten från skannern omvandlas till redigerbar text och som Du sedan kan få uppläst med talsyntesen.

Produkter: ViTex

Digital ordbok

När man har läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att man har svårt att hitta ord i en vanlig ordbok. Då kan det underlätta att kunna slå upp ordet direkt på datorn och om man behöver skriva ordet kan man lätt kopiera det och klistra in det i sitt dukument. En del ordböcker tillåter också att man stavar fel – det hittar ordet i alla fall. 

Produkter: Gustavas OrdböckerSAOL Plus

Övriga program  eller apparater som kan vara till nytta är t ex:

  • Ordprediktionsprogram
  • Ordigenkänningsprogram
  • Översättningsprogram
  • Fickminne
  • Mp3-spelare
  • Surfplatta