KBT-terapi

KBT för dig som behöver det.

 

 

Vad är KBT?

KBT står för Kognitivt beteendeterapi och det är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi och Beteendeterapi. Kognitiv psykoterapi bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning medan beteendeterapi bygger på inlärningsteori.

KBT innefattar många olika behandlingsmetoder nu för tiden och kan betraktas som ett paraplybegrepp.

Inlärningsteori – enligt inlärningsteorin anser man att alla beteenden någon gång har lärts in och för att ändra på dessa krävs det därför att lära om, eller lära sig något nytt. Det finns olika sätt att lära sig på, till exempel ”klassisk betingning”, ”modellinlärning” eller ”operativ betingning”.

Klassisk betingning – Om du vid något tillfälle blivit skrämd kan detta leda till att man kopplar ihop en viss sak till en obehagskänsla. På så sätt lär man sig att det inte är något bra och som man ej tycker om eller vill göra igen.

Modellinlärning – Ett beteende kan ocksså uppstå genom att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders eller kompis beteende.

Operant betingning – Detta är en teori som bygger på att inlärning styrs av vilka konsekvenser de får. Ifall ett beteende får en positiv konsekvens är chansen stor att man upprepar det beteendet.

Vad kan du få hjälp med?

  • Depression
  • Stressrelaterade problem
  • Ångestproblematik
  • Social fobi
  • Grubblande
  • Panikångest
  • Organisationsproblem och struktur (som vid ADHD t.ex.)