Logoped

Logoped

 

Behöver du en logoped?

Vi kan hjälpa dig.

 

Vad gör en logoped?

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla människor i alla åldrar som drabbats av kommunikationssvårigheter p.g.a tal-, röst- och språkstörningar samt ät- och sväljsvårigheter. Logopeder arbetar också med läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna samt med förebyggande röstvård.