Om Kompa

Om Kompa AB

Kompa är ett konsultföretag inom områdena läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och kompenserande hjälpmedel. Jag som arbetar här är legitimerad logoped och heter Helén Sämfors. 

Förutom logopedin och KBT har jag en teknisk datorutbildning och språkstudier på Lunds universitet. Jag har arbetat med vuxna med läs- och skrivsvårigheter som bl a datorutbildare på 1990-talet. Då väcktes mitt stora intresse för datorns möjligheter att kompensera för vissa svårigheter. 

Intresset för hur språket är uppbyggt dels lingvistiskt och framför allt i hjärnan vaknade också under tiden jag arbetade med dessa vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Det ledde till logopedstudier. Språket är ett mycket komplicerat system. När allt fungerar tänker man inte så mycket på komplexiteten, men vid svårigheter blir det mer tydligt. Det är lite av ett detektivarbete att komma fram till vad som orsakar olika språkliga svårigheter. Det är ett oerhört fascinerande och intressant område, där fortfarande mycket är outforskat.

Efter logopedstudierna arbetade jag som logoped inom landstinget och habiliteringen, men hela tiden var mitt mål att rikta in mig på hur datorn kan hjälpa elever och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. En kort tid på DAHJM i Lund (Datorbaserade hjälpmedel) gjorde att jag fick möjlighet att uppdatera mig på vad som fanns inom området. Och mitt gamla intresse väcktes rejält. Det har hänt mycket under första delen av 2000-talet på det här området – många av de gamla tungarbetade programmen är idag väldigt bra och användarvänliga. 

Jag började så småningom arbeta inom skolan, men har nu helt övergått till privat verksamhet.