Språkstörning

Har du en språkstörning?

Vi kan hjälpa dig.

 

Språkstörning ser olika ut hos olika individer. Vid tal- och språkstörning är barnets språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkutvecklingen är långsam. Det är svårt att lära sig nya ord och en person med språkstörning kan vara svårförståelig, till och med för närstående.

En språkstörning omfattar något eller flera av följande språkliga områden:

o språkljud och hur de kombineras, talets rytm och språkmelodi – fonologi
o ordböjning och satsbyggnad – grammatik
o ords betydelse och ordanvändning – semantik
o situationsanpassad språkanvändning – pragmatik

Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar som exempelvis uppmärksamhetsstörning, hörselskada, koncentrationsnedsättning eller rörelsehinder.