Utredningar

Dyslexiutredning

En logopedisk läs- och skrivutredning (dyslexiutredning) omfattar många delar av den språkliga förmågan. Dyslexiutredningen har som syfte att spåra orsakerna till Dina läs- och skrivsvårigheter. Ett viktigt mål är också att hitta lämpliga tekniska hjälpmedel som kan underlätta för Dig i Din vardag. För att veta vad som passar just Dig är dyslexiutredningen första steget till val av rätt hjälpmedel.

Utredning av Dina läs- och skrivsvårigheter är viktig för att veta vilka åtgärder som passar just Dig. En diagnos är inte en stämpel, utan en föklaring till varför man har sina svårigheter. Dyslexiutredningen tar ca 4 timmar. Under den tiden samtalar vi kring tidigare erfarenheter, aktuella svårigheter och gör en hel del tester. Sedan gör jag en analys, diagnostiserar och skriver ner en utförlig utredningsrapport, som också ger Dig förslag på vad Du kan göra. Efter det träffas vi igen för att gå igenom vad dyslexiutredningen visar, och jag visar också hjälpmedel som finns. Går Du i skolan kan jag också komma till skolan och ge information.

Jag gör även dyslexiutredningar på engelska.

Några frågor är viktiga under utredningens gång:

  • Vilka starka sidor har Du som kan byggas vidare på för att kompensera de svagaste sidorna?
  • Hur har Du kompenserat hittills?
  • Hur och när lär Du Dig bäst?
  • Är Du van vid att arbeta med dator?